MUISTIKKA-seurantaväline, malli saatavana tästä.

VARHAISEN TUNNISTAMISEN VÄLINE, KEHITYSVAMMAISTEN MUISTISAIRAUKSIEN TUNNISTAMISEEN

MUISTIKKA HANKE:

MUISTIKKA- hankkeen (2016-2018) tavoitteena on luoda toimintamalleja kehitysvammaisten
henkilöiden muistisairauksien tunnistamiseen ja tukemiseen.

MIKSI VARHAISEN TUNNISTAMISEN VÄLINE?

Kehitysvammaisten muistisairauksien tunnistaminen ja diagnosointi on usein haastavaa. Tärkeää
on, etteivät muistisairaudesta johtuvat oireet jää huomioimatta kehitysvammaisuuden ja/tai ikääntymisen vuoksi. Ei pidä myöskään arvioida, että kehitysvammaisella on muistisairaus vain koska he vanhenevat tai kuuluvat ”suuren riskin ryhmään”.

Yleisesti käytössä olevat muistitestit (Cerad, Mini-mental) eivät sellaisinaan ole soveltuvia suuremmalle osalle kehitysvammaisista henkilöistä (testejä voi soveltaen kokeilla lievästi kehitysvammaisille).


VÄLINEEN TARKOITUS

Väline ei ole diagnostinen väline. Se on työväline lähi-ihmisille, hoitajille, ohjaajille ja läheisille, joilla herää huoli mahdollisesta muistisairaudesta. Väline kokoaa muistisairauteen viittaavaa oireistoa ja sen on myös tarkoitus tukea lääkäriä diagnoosin teossa. Välineen avulla voi lisäksi seurata muistisairauden etenemistä ja/tai muistisairauslääkkeiden vaikuttavuutta.


VÄLINEEN KÄYTTÖ

MUISTIKKA-työväline on tarkoitettu muistioireiden objektiiviseen arviointiin. Arvioijan on tunnettava kehitysvammainen henkilö hyvin. Oireiden arviointi/seuranta on hyvä suorittaa tehostetusti esim. n. 3-6 kuukauden periodilla.


VÄLINEEN KEHITTÄMINEN

MUISTIKKA-väline (ohjeineen) on kehittämisvaiheessa ja siitä kerätään käyttäjiltä palautetta. Palautetta voi antaa kaikesta seurantavälineeseen liittyvistä seikoista muun muassa sisällöstä, käyttökelpoisuudesta, ymmärrettävyydestä ja ulkoasusta.

Tärkein muutos on muutos arjessa, muutos entiseen

Muistin ongelmat eivät välttämättä näy ensioireina - lyhytkestoinen muisti voi olla jo ennestään huonoNTG-EDSD-seulontaväline, saatavana tästä.

VÄLINEEN LÄHTEINÄ KÄYTETTY:

Maria Arvio, 2005. Downin oireyhtymä ja dementiaoireet -opas. Janssen-Cilag, Espoo.

Maria Arvio ja Castrén Maija, 2015. Kehitysvammaisuus ja muistisairaudet. Duodecim,
Helsinki.

Marjaliisa Vahtera, 2002. Kehitysvammaisten dementia, Kehitysvammaliitto ry, Helsinki.

Muistisairaudet. Käypä hoito-suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran aset- tama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 3.3.2017). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

MuKeva -projekti, 2013-2014. Suomen Dementiayhdistys ry

Seppälä Heikki ja Sundin Markus, 2011.TOIMI-menetelmä psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaamiseen. Kehitysvammaliitto ry

Mukeva -projekti, 2013-2014. Suomen Dementiayhdistys ry . Artikkeli linkki. Loppuraportti linkki

National Task Group (NTG), Early Detection Screen for dementia, v.1. /2013. linkki


Ota yhteyttä, jos kiinnostuit varhaisen tunnistamisen mallista. Malli on pilotointi vaiheessa, mutta myöhemmin sivuillamme saatavana.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja/tai kommentteihin. (kts. yhteystiedot tai ota yhteyttä).


Seuraavalle sivulle Vuorovaikutus ...