VARHAISEN TUNNISTAMISEN MALLI, KEHITYSVAMMAISTEN MUISTISAIRAUKSIEN TUNNISTAMISEEN

MUISTIKKA HANKE:

MUISTIKKA- hankkeen (2016-2018) tavoitteena on luoda toimintamalleja kehitysvammaisten
henkilöiden muistisairauksien tunnistamiseen ja tukemiseen.

MIKSI VARHAISEN TUNNISTAMISEN MALLI?

Kehitysvammaisten muistisairauksien tunnistaminen ja diagnosointi on usein haastavaa.

Tärkeää on, etteivät muistisairaudesta johtuvat oireet jää huomioimatta kehitysvammaisuuden ja/tai ikääntymisen vuoksi. Ei pidä myöskään arvioida, että kehitysvammaisella on muistisairaus vain koska he vanhenevat tai kuuluvat ”suuren riskin ryhmään”.

Yleisesti käytössä olevat muistitestit (Cerad, Mini-mental) eivät sellaisinaan ole soveltuvia suuremmalle osalle kehitysvammaisista henkilöistä (testejä voi soveltaen kokeilla lievästi kehitysvammaisille).

MALLIN TARKOITUS

Malli ei ole diagnostinen väline. Sen tarkoitus on olla työväline lähi-ihmisille, hoitajille, ohjaajille ja
läheisille, kun huoli mahdollisesta muistisairaudesta herää. Malli kokoaa muistisairauteen viittaavaa oireistoa, jonka on tarkoitus myös tukea lääkäriä diagnoosin teossa. Mallin avulla on mahdollisuus lisäksi seurata muistisairauden etenemistä ja/tai muistisairaus lääkkeiden vaikuttavuutta.

MALLIN KÄYTTÖ

Varhaisen tunnistamisen väline on tarkoitettu objektiiviseen arviointiin. Arvioijan on tunnettava
kehitysvammainen henkilö hyvin. Oireiden arviointi/seuranta on hyvä suorittaa tehostetusti esim. n. 3kk-puolen vuoden periodilla.

MALLIN KEHITTÄMINEN

Malli (ohjeineen) on kehittämisvaiheessa, joten siitä kerätään käyttäjiltä palautetta. Palautetta
voi antaa kaikesta malliin liittyvistä seikoista muun muassa sisällöstä, käyttökelpoisuudesta, ymmärrettävyydestä, ulkoasusta jne.

Tärkein muutos on muutos arjessa, muutos entiseen

Muistin ongelmat eivät välttämättä näy ensioireina - lyhytkestoinen muisti voi olla jo ennestään huono

MALLIN LÄHTEINÄ KÄYTETTY:

Arvio Maria 2005. Downin oireyhtymä ja dementiaoireet opas. Janssen -Cilag, Espoo

Vahtera Marjaliisa 2002. Kehitysvammaisten dementia, Graficolor Ky, Helsinki

Käypä hoito-suositus, muistisairaudet. Linkki

Mukeva -projekti, 2013-2014. Suomen Dementiayhdistys ry . Artikkeli linkki. Loppuraportti linkki

Ntg, National Task Group, Early Detection Screen for dementia, v.1. /2013. linkki


Ota yhteyttä, jos kiinnostuit varhaisen tunnistamisen mallista. Malli on pilotointi vaiheessa, mutta myöhemmin sivuillamme saatavana.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja/tai kommentteihin. (kts. yhteystiedot tai ota yhteyttä).


Seuraavalle sivulle Vuorovaikutus ...