MUISTIKKA-seurantavälineen esittelyvideo.

https://youtu.be/YiVFXZrMEHI

MUISTIKKA-seurantaväline:

lomake tästä

sähköinen tästä (tallenna ensin koneellesi)

O P A S tästä


MUISTIKKA-uppföljningsverktyg:

formen här

elektrisk här

GUIDE härNTG-EDSD-seulontaväline, saatavana tästä ja käsikirja tästä.

NTG-EDSD Screening Instrument sivustolle tästä.
VARHAISEN TUNNISTAMISEN VÄLINE, KEHITYSVAMMAISTEN MUISTISAIRAUKSIEN TUNNISTAMISEEN

MIKSI VARHAISEN TUNNISTAMISEN VÄLINE?

Kehitysvammaisten muistisairauksien tunnistaminen ja diagnosointi on usein haastavaa. Tärkeää
on, etteivät muistisairaudesta johtuvat oireet jää huomioimatta kehitysvammaisuuden ja/tai ikääntymisen vuoksi. Ei pidä myöskään arvioida, että kehitysvammaisella on muistisairaus vain koska he vanhenevat tai kuuluvat ”suuren riskin ryhmään”.

Yleisesti käytössä olevat muistitestit (Cerad, Mini-mental) eivät sellaisinaan ole soveltuvia suuremmalle osalle kehitysvammaisista henkilöistä (testejä voi soveltaen kokeilla lievästi kehitysvammaisille).

Tärkein muutos on muutos arjessa, muutos entiseen.
Muistin ongelmat eivät välttämättä näy ensioireina - lyhytkestoinen muisti voi olla jo ennestään huono

VÄLINEEN LÄHTEINÄ KÄYTETTY:

Arvio Maria , 2005. Downin oireyhtymä ja dementiaoireet -opas. Janssen-Cilag, Espoo.

Arvio Maria ja Castrén Maija, 2015. Kehitysvammaisuus ja muistisairaudet. Duodecim,

Helsinki.

Vahtera Marjaliisa, 2002. Kehitysvammaisten dementia, Kehitysvammaliitto ry, Helsinki.

Käypä hoito-suositus. Muistisairaudet. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran aset- tama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 3.3.2017). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

MuKeva -projekti, 2013-2014. Suomen Dementiayhdistys ry

Seppälä Heikki ja Sundin Markus, 2011.TOIMI-menetelmä psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaamiseen. Kehitysvammaliitto ry

Mukeva -projekti, 2013-2014. Suomen Dementiayhdistys ry . Artikkeli linkki. Loppuraportti linkki

National Task Group (NTG), Early Detection Screen for dementia, v.1. /2013. linkkiSeuraavalle sivulle Vuorovaikutus ...