Muistipolku

Ikääntyvän ja muistisairaan kehitysvammaisen hyvän elämänlaadun varmistaminen on tänä päivänä yksi kehitysvammahuollon suurimmista haasteista. Tärkeintä on korostaa yksilön tarpeiden suhteuttamista oikein suunnattujen tukitoimien laajuuteen, sillä havaintojen mukaan kehitysvammaisen henkilön toimintakyky parantuu, kun tukitoimet on suunnattu oikein – ei siis antaa tukea liikaa eikä liian vähän.


Muistisairauksien tunnistaminen kehitysvammaisilla henkilöillä on haasteellista. Tutkimusmenetelmiä ja palveluita tulisikin muuttaa kehitysvammaisille soveltuviksi niin, että hoitopolku toteutuisi yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Läheisten ja lähityöntekijöiden valmiutta
kehitysvammaisten oireiden seurantaan ja arviointiin tulee kehittää muistiongelmien tunnistamista palvelevaksi.

M U I S T I P O L K U kaavio

MUISTIPOLKU tarkennettu kaavio.


Seuraavalle sivulle Hoivaympäristö ...