MUISTIKKA-hankkeen materiaali on kaikkien käytössä, tulostettavissa ja jaettavissa.

Muista kuitenkin mainita lähdetietoihin MUISTIKKA-hanke/Pohjois savon Muisti ry, jos käytät hankkeen tuottamaa materiaalia.


Hyödynnä muut materiaalit, oppaat ja esitteet kohdasta Linkit