Linkki vinkkejä:

VARHAISEN TUNNISTAMISEN VÄLINEET:

MUISTIKKA-seurantaväline tulostettava tästä ja sähköinen tästä.

OPAS seurantavälineeseen tästä

NTG-EDSD seulontaväline tästä.

M U U A I N E I S T O:

MUISTILIITTO / etusivu

Muistisairaudet (Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja-alaisesti toimintakykyä. Ne ovat kansantauteja siinä missä sydän- ja verisuonisairaudetkin).

Muistin toiminta (Muistia tarvitaan kaiken aikaa).

Aivokierros (Aivokierroksella selviää, miten aivot toimivat ja miten Alzheimerin tauti vaikuttaa niiden toimintaan).

Tuki ja palvelut (Muistiliitto jäsenyhdistyksineen kehittää ja ylläpitää monenlaisia tukimuotoja muistisairaiden ihmisen ja läheisen tueksi).

Hoito ja kuntoutus (mm. Ensitieto, Neuvonta ja ohjaus, Lääkkeetön hoito, Lääkehoito, Kuntoutus, Vertaistuki, Sopeutumisvalmennus, Kotona asuminen, Apuvälineet ja teknologia, Päiväkuntoutus, Yhteisökodit).

Hyvän hoidon kriteeristö (työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin).

Unohtumaton muisti ohjelmasarja (suoraa ja koskettavaa puhetta muistisairauksista/Muistiliitto).

Tarinoita elämästä (tarinoita elävästä elämästä muistisairauden kanssa/Muistiliitto).


KÄYPÄ HOITO

Käypä hoito suositukset / etusivu / suositukset (suositukset aihepiirettäin) Muistisairaudet - käypä hoito suositus


TOM-hankkeen TOM työkirja ja äänikirja muistin harjoittamiseen ja tukemiseen

(Muistityökirja "Muistin tähäre" ja siihen liittyvä äänikirja tästä).


VERNERI (kehitysvamma-alan verkkopalvelu)/ etusivu

OPPIKE (Oppimateriaalikeskus) / etusivu

TIKOTEEKKI (kehitysvammaliiton tietotekniikka ja kommunikaatiokeskus)/ etusivu

PAPUNET (selkeää ja saavutettavaa viestintää)/ etusivu

Materiaalia kommunikoinnin tukemiseen

Muistisairaus ja vuorovaikutus -sivut


IKÄINSTITUUTTI (tekoja hyvän ikääntymisen puolesta)/etusivu

Mielen hyvinvointi (materiaaleja, oppaita)


TAMPEREEN KAUPUNKILÄHETYS RY /etusivu

TunteVa-ideologia


SUOMEN MUISTIASIANTUNTIJAT RY, SUMU / etusivu / julkaisut

Aivoterveyttä edistämään (muisti, aivoterveys, liikunta, ravitsemus, uni)

Harjoituksia aivojen aktivointiin (koordinaatio- ja keskittymisharjoituksia)

Harjoituksia aivojen aktivointiin 2 (muistin aktivointiharjoituksia)


AIVOTREENI / etusivu /Ahaa-Aivotreenit (Aivojen huoltamista kognitiivisen harjoittelun avulla)

Vinkkejä ja Linkkejä aivojen aktivointiin ryhmiin tai kotitehtäviksi

Ahaa-maistiaiset (Ahaa! –esimerkkitehtäviä)RAVITSEMUS:

M U I S T I N E V Ä Ä T - toimintaa ruuan voimalla hanke. Hanke tarjoaa tietoa ravinnon merkityksestä terveydelle, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille kotona asuville muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen sekä sosiaali- ja terveysammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille. (Pohjois-Savon Muisti ry)

OPPAITA:

Kohdaten (opas vuorovaikutukseen muistisairaan kanssa)

Muistisairauden kohtaaminen (opas muistisairaan perheelle ja läheisille)

Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen, case:aikuinen kehitysvammainen henkilö (TEPA-pojekti)

KIRJALLISUUS:

Erkinjuntti Timo, Remes Anne, Rinne Juha ja Soininen Hilkka (toim.), 2015. Muistisairaudet. Duodemic, Helsinki. / Arvio Maria ja Catrén Maija: Kehitysvammaisuus ja muistisairaudet ss. 304-309)

Hallikainen Merja, Mönkäre Riitta ja Nukari Toini (toim.), 2017. Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt. Duodemic, Helsinki.

Hallikainen Merja, Mönkäre Riitta, Nukari Toini & Forder Marjo (toim.), 2014. Muistisairaan kuntouttava hoito. Duodecim, Helsinki.

Seppälä Heikki 2017. Erilaiset eväät. Kirja kehitysvammaisuudesta. Kehitysvammaliitto ry, Helsinki.

MUUT HANKKEET:

TOM-hanke 2015-2018 (tietoa omaisille ja kehitysvammaisille muistisairauksista) / Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry

TEPA-projekti 2012-2016 (kehitysvammaisen henkilön terveydenpoluhuollon palvelupolut-projekti) / SAVAS/Savon vammaisasuntosäätiö

MUKEVA-projekti 2013-2014 (Henkilöstön ammattitaidon lisääminen ikääntyneen muistisairaan kehitysvammaisen tutkimuksessa ja hoidossa)/ Suomen Dementiayhdistys ry

MUUT HYÖDYLLISET LINKIT:

Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus

Muistiliitto ry: Edunvalvonta (tästä) , edunvalvontavaltuutus (tästä) ja Hoitotahto (tästä). Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas (tästä).

Kuurojen palvelusäätiö ry ja Muistiliitto ry: Oikeusopas selkokielellä (tästä).

SUMU (Suomen muistiasiantuntijat: Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin (tästä).