Linkki vinkkejä:

VARHAISEN TUNNISTAMISEN VÄLINEET:

Muistikka-seurantavälineen esittelyvideo: https://youtu.be/YiVFXZrMEHI

MUISTIKKA-seurantaväline: tulostettava tästä ja sähköinen tästä, OPAS tästä

MUISTIKKA-uppföljningsverktyg: formen här, elektrisk här, GUIDE här


NTG-EDSD seulontaväline tästä ja käsikirja tästä.

M U U A I N E I S T O:

KUUROJEN PALVELUSÄÄTIÖ SR / etusivu

Selkokielisiä oppaita sivustolle

Muisti ja muistin häiriöt – selkokielellä
Tämä opas antaa tietoa muistista ja sen häiriöistä, sekä siitä, milloin kannattaa mennä tutkimuksiin.
Muistisairaudet ja niiden hoito – selkokielinen opas
Tämä opas kertoo muistisairauksien oireista, eri muistisairauksista sekä niiden hoidosta ja kuntoutuksesta.
Vierelläsi-opas muistisairaan omaisille selkokielellä
Tämä opas antaa tietoja siitä, millaista omaisten elämä on, kun läheinen sairastuu muistisairauteen.


MUISTILIITTO / etusivu

- Muistisairaudet (Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja-alaisesti toimintakykyä. Ne ovat kansantauteja siinä missä sydän- ja verisuonisairaudetkin).

- Muistin toiminta (Muistia tarvitaan kaiken aikaa).

- Aivokierros (Aivokierroksella selviää, miten aivot toimivat ja miten Alzheimerin tauti vaikuttaa niiden toimintaan).

- Tuki ja palvelut (Muistiliitto jäsenyhdistyksineen kehittää ja ylläpitää monenlaisia tukimuotoja muistisairaiden ihmisen ja läheisen tueksi).

- Hoito ja kuntoutus (mm. Ensitieto, Neuvonta ja ohjaus, Lääkkeetön hoito, Lääkehoito, Kuntoutus, Vertaistuki, Sopeutumisvalmennus, Kotona asuminen, Apuvälineet ja teknologia, Päiväkuntoutus, Yhteisökodit).

- Hyvän hoidon kriteeristö (työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin).

- Unohtumaton muisti ohjelmasarja (suoraa ja koskettavaa puhetta muistisairauksista/Muistiliitto).

- Tarinoita elämästä (tarinoita elävästä elämästä muistisairauden kanssa/Muistiliitto).

- Oma kansioni Muistojani ja ajatuksiani elämästä -työkirja /Muistiliitto

KÄYPÄ HOITO

Käypä hoito suositukset / etusivu /

- suositukset (suositukset aihepiirettäin)

- Muistisairaudet - käypä hoito suositus


TOM-hankkeen TOM työkirja ja äänikirja muistin harjoittamiseen ja tukemiseen

- Muistityökirja "Muistin tähäre", ja siihen liittyvä äänikirjan ääniraidat


MIINA SILLANPÄÄN säätiö, etusivu

- MUISTIPUISTO / etusivu


KEHITYSVAMMAPALVELUSÄÄTIÖ / KVPS, etuvisu

- materiaalit: julkaisut ja raportit


KEHITYSVAMMALIITTO, etusivu

VERNERI (kehitysvamma-alan verkkopalvelu)/ etusivu

- Muistisairaudet

- Muistisairauden tunnistaminen

OPPIKE (Oppimateriaalikeskus) / etusivu

- tuotteet: materiaali

TIKOTEEKKI (kehitysvammaliiton tietotekniikka ja kommunikaatiokeskus)/ etusivu

PAPUNET (selkeää ja saavutettavaa viestintää)/ etusivu

-Materiaalia kommunikoinnin tukemiseen

-Muistisairaus ja vuorovaikutus -sivut


IKÄINSTITUUTTI (tekoja hyvän ikääntymisen puolesta)/etusivu

- Mielen hyvinvointi (materiaaleja, oppaita)

- Ikäinstituutti ja ympäristöministeriö julkaisivat syksyllä 2018 uuden ympäristöoppaan ja pikaoppaan:

- Muisti- ja ikäystävällisyyttä asuinympäristöihin - pikaopas

- Muisti- ja ikäystävllinen asuminen ja asuinympäristö - Ympäristöopas 2018


TAMPEREEN KAUPUNKILÄHETYS RY /etusivu

TunteVa-ideologia

- myytävät ja tulostettavat materiaalit


SUOMEN MUISTIASIANTUNTIJAT RY, SUMU / etusivu / julkaisut

- Aivoterveyttä edistämään (muisti, aivoterveys, liikunta, ravitsemus, uni)

- Harjoituksia aivojen aktivointiin (koordinaatio- ja keskittymisharjoituksia)

- Harjoituksia aivojen aktivointiin 2 (muistin aktivointiharjoituksia)


AIVOTREENI / etusivu /Ahaa-Aivotreenit (Aivojen huoltamista kognitiivisen harjoittelun avulla)

- Vinkkejä ja Linkkejä aivojen aktivointiin ryhmiin tai kotitehtäviksi

- Ahaa-maistiaiset (Ahaa! –esimerkkitehtäviä)RAVITSEMUS:

M U I S T I N E V Ä Ä T - toimintaa ruuan voimalla hanke. Hanke tarjoaa tietoa ravinnon merkityksestä terveydelle, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille kotona asuville muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen sekä sosiaali- ja terveysammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille. (Pohjois-Savon Muisti ry)

OPPAITA:

- Kohdaten (opas vuorovaikutukseen muistisairaan kanssa)

- Muistisairauden kohtaaminen (opas muistisairaan perheelle ja läheisille)

- Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen, case:aikuinen kehitysvammainen henkilö (TEPA-pojekti)

KIRJALLISUUS:

Erkinjuntti Timo, Remes Anne, Rinne Juha ja Soininen Hilkka (toim.), 2015. Muistisairaudet. Duodemic, Helsinki. / Arvio Maria ja Catrén Maija: Kehitysvammaisuus ja muistisairaudet ss. 304-309)

Hallikainen Merja, Mönkäre Riitta ja Nukari Toini (toim.), 2017. Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt. Duodemic, Helsinki.

Hallikainen Merja, Mönkäre Riitta, Nukari Toini & Forder Marjo (toim.), 2014. Muistisairaan kuntouttava hoito. Duodecim, Helsinki.

Seppälä Heikki 2017. Erilaiset eväät. Kirja kehitysvammaisuudesta. Kehitysvammaliitto ry, Helsinki.

MUUT HANKKEET:

TOM-hanke 2015-2018 (tietoa omaisille ja kehitysvammaisille muistisairauksista) / Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry

TEPA-projekti 2012-2016 (kehitysvammaisen henkilön terveydenpoluhuollon palvelupolut-projekti) / SAVAS/Savon vammaisasuntosäätiö

MUKEVA-projekti 2013-2014 (Henkilöstön ammattitaidon lisääminen ikääntyneen muistisairaan kehitysvammaisen tutkimuksessa ja hoidossa)

MUUT HYÖDYLLISET LINKIT:

Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus

Muistiliitto ry: Edunvalvonta (tästä) , edunvalvontavaltuutus (tästä) ja Hoitotahto (tästä). Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas (tästä).

Kuurojen palvelusäätiö ry ja Muistiliitto ry: Oikeusopas selkokielellä (tästä).

Maistraatti: edunvalvonta (tästä), edunvalvontavaltuutus (tästä)


SUMU (Suomen muistiasiantuntijat: Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin (tästä).