Hankkeen esittely

MUISTIKKA-hanke on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama ja Pohjois-Savon Muistiyhdistyksen hallinnoima kehittämisavustus (C) vuosille 2016-2018.

MUISTIKKA-hankkeen tavoitteena on toimintamallien kehittäminen ikääntyvien kehitysvammaisten henkilöiden muistisairauksien tunnistamiseen ja tukeen sekä kartoittaa järjestölähtöisen tukitoiminnan tarve muistisairaille kehitysvammaisille tai/ja heidän läheisilleen ja lähi-ihmisille.

MUISTIKKA- hanke tuottaa infomateriaalia sekä työkaluja muistioireiden tunnistamiseen ja seuraamiseen arjessa.

Yhteistyökumppanina on Savon Vammaisasuntosäätiö (SAVAS), Vaalijalan kuntayhtymä (Vaalijala), Savon ammatti- ja aikuisopisto (Sakky) ja Kehitysvammaliitto (KVL) sekä lisäksi yhteistyötä tehdään muiden kehitysvamma-alan toimijoiden kanssa.

Tavoitteet

Toimintamallien kehittäminen ikääntyvien kehitysvammaisten henkilöiden muistisairauksien varhaiseen tunnistamiseen ja tukeen.

Tarjota keinoja ja infomateriaalia sopivan oikea-aikaisen hoivan ja hoidon sekä tuen toteutukseen sekä pilotoida järjestölähtöistä tukitoimintaa.

Kehitettyjen toimintamallien juurruttaminen kehitysvammaisten henkilöiden, lähityöntekijöiden ja lähi-ihmisten saataville sekä osaksi Muistiyhdistysten ja Muistiluotsikeskusten työtä alueellisesti ja
hyvinä käytäntöinä valtakunnallisesti.

Toiminnan kohderyhmät

Kohderyhmän välittömät hyödynsaajat ovat:

· muistisairaat kehitysvammaiset ja heidän läheisensä

· lähi-ihmiset (mm. henkilökohtaiset avustajat)

· ammattihenkilöt ja opiskelijat sosiaali- ja terveydenhuollossa

· kehitysvamma-alan ja muistiyhdistysten työntekijät.

Välilliset hyödynsaajat ovat:

· palvelujärjestelmä ja koko yhteiskunta


Seuraavalle sivulle Hankkeen tausta ja tarve . . .