Aikataulu 2016-2018

MUISTIKKA-hanke oli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama ja
Pohjois-Savon Muistiyhdistyksen hallinnoima kehittämishanke (C) vuosille 2016-2018.

HANKKEEN PILOTOINTI MALLI

Hankkeen aikana pilotoitiin Muistikka-hanketta viidessä eri pilottikohteessa Pohjois-Savon alueella. Ensimmäisellä käynnillä kartoitimme pilottikohteittemme alkutilanteet (ns. muistitilanteet) ja räätälöimme sen mukaisesti ohjaus/ neuvonta pakettimallin (mm. materiaalit, käytännön vinkit, info-paketit) seuraaville sovituille käynneille. Materiaalin kävimme läpi hyvin yksilöllisesti, pilottikohteittemme tarpeiden mukaisesti.

Käyntejä pilottikohteisiin tuli 3-5 käyntiä tarpeen mukaan. Hankkeen aikana piloottitapaamisia oli 36 kertaa ja osallistujia, sosiaali- ja terveydenalan ammattilaista, tavoitimme näissä tilaisuuksissa 230.

Käyntikerrat rakensimme seuraavan pilottimallin mukaan:

Piloottikohteiden saamien palautteiden perusteella ja käytännön kokemuksen kautta koostimme ns. koulutusmateriaalin: muisti ja muistisairaudet, muistisairaus kehitysvammaisilla, muistisairauden tunnistaminen / kun huoli herää, muistisairaan hoiva ja hoito sekä työntekijän jaksaminen. Koulutusmateriaalia käytimme jo hankkeen aikana juurruttaessamme hankkeen tuotoksia käytäntöön.

MUISTIKKA-hankkeen tuotosten juurruttamis- ja levittämistyö jatkuu ympäri Suomea muun muassa Kehitysvammaliiton koulutustoiminnan ja Muistiliiton muistiluotsiverkoston kautta. Lue blogi.

Seuraavalle välilehdelle Materiaali ...