Aikataulu 2016-2018

MUISTIKKA-hanke on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama ja
Pohjois-Savon Muistiyhdistyksen hallinnoima kehittämisavustus (C) vuosille 2016-2018.


HANKKEEN PILOTOINTI MALLI

Kevään aikana olemme pilotoineet Muistikka-hanketta viidessä eri pilottikohteessa Pohjois-Savon alueella. Ensimmäisellä käynnillä kartoitimme pilottikohteittemme alkutilanteet (ns. muistitilanteet) ja räätälöimme sen mukaisesti ohjaus/ neuvonta pakettimallin (mm. materiaalit, käytännön vinkit, info-paketit) seuraaville sovituille käynneille. Materiaalin kävimme läpi hyvin yksilöllisesti, pilottikohteittemme tarpeiden mukaisesti.

Käyntejä pilottikohteisiin tuli 3-5 käyntiä tarpeen mukaan. Osassa pilottikohteissa on vielä käyntejä, mutta pääsääntöisesti toukokuun aikana keräämään palautteet osaraportointia varten.

Käyntikerrat rakensimme seuraavan pilottimallin mukaan:

Seuraavalle välilehdelle Materiaali ...