Hoivaympäristö

U U T T A !

Ikäinstituutti ja ympäristöministeriö julkaisivat syksyllä 2018 uuden ympäristöoppaan ja pikaoppaan:

Muisti- ja ikäystävällisyyttä asuinympäristöihin - pikaopas

Muisti- ja ikäystävllinen asuminen ja asuinympäristö - Ympäristöopas 2018

Hyvän ympäristön suunnittelussa on tärkeää, millaisena muistisairas ihminen nähdään ja millaisena hänen hyvä elämänsä ymmärretään.

Hyvä ympäristö mahdollistaa muistisairaalle toteuttaa toiveitaan ja tarpeitaan turvallisesti sekä kannustaa ylläpitämään toimintakykyään ja tuttua elämänrytmiään.

Ympäristötekijät joko auttavat tai rajoittavat muistisairaan ihmisen arjessa selviytymistä.

Asuin- ja hoitoympäristön turvallisuuteen tulee myös kiinnittää huomiota, joihin kuuluvat myös
esteettömyys ja paloturvallisuus.

Asumis- ja hoitoympäristöön kuuluvat sosiaalinen-, fyysinen- ja psykososiaalinen ympäristö. Lisää aiheesta.

Huomio fyysiseen ympäristöön, katso vinkit.

Ympäristön tarkistuslista, katso ja tutustu tästä.

Tutustu Scotlantilaiseen virtuaaliseen hoivaympäristöön Virtual Care Home. (esim. makuuhuone, keittiö, olohuone)

(Lähde: Ympäristöopas:Sievänen Liisa, Sievänen Markku, Välikangas Katariina ja Eloniemi-Sulkava Ulla. Opas ikääntyneen muistioireisen kodin muutostöihin. Ympäristöministeriö 2007. Helsinki. lue tästä)

Seuraavalle sivulle Elämäntarina ....