Muistikka blogi

Arjen niksejä, hyvässä hengessä

Torstai 28.12.2017 - Maria Eriksson

Arjen niksejä ja välineitä työkalupakkiin

tyokalu.jpg

 

Kun vuosi vaihtuu, on myös hanketyössä luonnollista miettiä tulevaa ja uusia suunnitelmia, mutta on myös tarpeellista tutkia mennyttä ja ainakin pyrkiä kehittämään toimintaansa. Vuoden aikana ehtii monenmoista, nostan tähän nyt ensisijaisesti esille MUISTIKKA-hankeen pilottitoiminnan. Hankeen pilotti kohteina ovat olleet kehitysvammaisten asumisyksiköt täällä Pohjois-Savon alueella. Tarkoituksenamme on ollut tarjota neuvontaa ja ohjausta teemasta kehitysvammaisten ja muistisairaudet. Tarkoituksenamme ei ole ainoastaan tiedon levittäminen vaan myös tiedon saaminen ja sen jakaminen.

Toiminnan aluksi haastattelimme henkilöstöä, jotta saimme selville ko. kodin ns. muistitilanteen. Tarkoittaen sitä, että millaisia mahdollisia hyviä käytänteitä kodeissa oli jo ennen hankeen tarjoamaa tietoa ja tukea. Hyvät käytänteet saattoivat olla esim. fyysiseen ympäristöön liittyviä toimivia ratkaisuja, kuten vaikkapa oman huoneen ovessa olevat tutut kuvat, tunnistamista helpottamassa tai vuorovaikutukseen liittyviä toimia malleja, joilla muistisairaan kehitysvammaisen arki sujui mukavammin. Nämä jo olemassa olevat käytänteet kirjattiin ylös ja nyt kun hanke lopettelee työtään pilotti kohteissaan, kirjataan uudestaan ns. muistitilanne talossa. Mitä uusia mahdollisesti hyviä käytänteitä tai malleja kohteissa on hankkeen aikana saatu työkalupakkiin tai arjen nikseiksi. Monessa paikkaa on entistä enempi alettu kiinnittää huomiota esim. asiakkaan elämäntarinan esille nostamiseen, näin hän itse voi esitellä; täältä minä tulen, tällainen minä olen, tästä minä pidän jne…. Erittäin tärkeä asia meille kaikille ja asian tärkeys ilmenee erikoisesti; muistisairauden kohdatessa. Lisäksi parannusta sairastuneen, miksei muidenkin arkeen, ovat tuoneet fyysiseen ympäristöön tehdyt, usein arkisetkin muutokset. Kuten esim. valoverhojen hankinta, turhien varjojen välttämiseksi tai maalin lisääminen oven karmeihin, hahmottamisen helpottamiseksi.  Nämä niksit ja hyviksi havaitut käytänteet kerätään yhteen kaikkien niitä tarvitsevien saataville. Jokaisen ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, eikä hakata päätänsä erikseen seinään.

 hyva_henki.jpg

Hankkeen hyvä henki 

Näiden olemassa olleiden tai hankeen kanssa yhdessä keksittyjen uusien ratkaisujen myötä toteutuu se ”hyvä henki”, joka käsittääkseni pitäisi olla ydinasia hanke- ja projektityössä;  eli yhteisen hyvän, tässä tapauksessa tiedon ja kokemuksen jakaminen. MUISTIKKA- hanke on pyrkinyt tämän hyvän jakamiseen mm. hankeen internet sivuilla, jonne on koottu laajasti tietoa muistisairauksista, niin kotimaista kuin kansainvälistäkin. Tietoa muistisairauksista, ikääntymisestä ja kehitysvammaisuudesta on valtavasti, kun tätä tietoa ja kokemusta tarvittaessa sovelletaan ja edelleen levitetään, olemme jo hyvän äärellä. Kuten Mukeva-projektin tulokset osoittivat, hoitohenkilökunnan tiedon lisääntymisellä ja ammattitaidon kehittymisellä on suuri merkitys kehitysvammaisen muistisairauden diagnosoinnissa, tutkimuksiin ohjautumisessa ja hoidon piiriin pääsyssä (Mukeva-projekti 2014).

 

Vuosi 2017 oli hyvä vuosi ainakin, mitä tulee muistisairauksien tunnistamiseen ja siihen liittyvän hoivan ja hoidon tiedon ja tuen lisäämisellä kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Kiitos kaikille lukijoille, yhteistyökumppaneille, asiantuntijoille, erityisesti kiitos pilottikohteiden henkilöstölle, joka on aidosti halunnut olla mukana kehittämässä muistisairaan kehitysvammaisen arkea ja elämänlaatua. Olkoon vuosi 2018 vähintään yhtä hyvä.

 

Hyvää Uutta Vuotta 2018 teille kaikille 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: muistisairaus, kehitysvamma, hyvät käytänteet, tiedon jakaminen, henkilöstö

Tiedä ja tunnista

Tiistai 21.11.2017 - Maria Eriksson

                                                                         013.JPG

Muistiliiton vuotuinen muistikonferenssi    

Sain MUISTIKKA-hankeen edustajana kunnian pitää puheenvuoron Muistiliiton vuotuisessa muistikonferensissa, teemana muistisairaus ja kehitysvammaisuus, otsikolla Tiedä ja Tunnista. Vastasimme siten Konferenssin teemaan -muistisairaan monet kasvot kehitysvammaisten henkilöiden osalta.

Minulla oli haaste. Miten saisin sisällettyä siihen kaiken, mitä haluaisin teemasta kertoa, vieläpä niin, että kuulijat sen ymmärtävät. Miten esitellä aihetta muistisairaus ja kehitysvammaisuus monelle sadalle ihmiselle, jotka ovat lähes kaikki muistityön asiantuntijoita tai ainakin henkilöitä joilla on muistisairauksista paljon tietoa? Miten puhua kehitysvammaisuudesta niin, ettei yleistä? Itseäni lainaten; Kehitysvammaiset ovat valtaväestöä heterogeenisempi ryhmä, tyypillistä kehitysvammaista ei ole olemassa. Muistisairaus on samanlainen sairaus myös kehitysvammaisen ihmisen sairastuessa, kaikkine yksilöllisine piirteineen. Silti muistisairauksiin kehitysvammaisilla liittyy erityispiirteitä, jotka meidän kaikkien on hyvä tietää.   Linkki esityksen dioihin

MUISTIKKA- hankkeeseen kertynyt asiantuntijuus,  kehitetyt hyvät käytänteet ja työvälineet ovat juuri sitä sovellettua tietoa varhaisesta tunnistamisesta ja oikea-aikaisesta sopivasta hoidosta ja hoivasta, kun muistisairaus koskettaa kehitysvammaista henkilöä. Suomessa on valtavasti tutkimusta ja hyviä käytänteitä, niin muistisairauksista, kehitysvammaisuudesta kuin ikääntymisestäkin. Tietoa on sovellettava, jotta myös muistisairaan kehitysvammaisen avuntarpeeseen voidaan vastata aidosti palvelujärjestelmän joka portaalla aina lähihoitajasta lääkäriin; Minä tiedän ja minä tunnistan.

Kaikki seuraavat; kuten puheenvuoromme tässä arvovaltaisessa konferenssissa, äskettäin Vaalijalan kanssa yhteistyössä toteuttamamme koulutuspäivä runsaine osallistujineen ja ne kaikki lukuisat yhteydenotot niin toimialueellamme Savossa, ympäri Suomea kuin kansainvälisestikin kertoo ja vahvistaa ajatusta siitä, että nyt on aika. Nyt ei ole enää aika havahtua, että muistisairaus voi koskettaa myös kehitysvammaista henkilöä, nyt on aika toimia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: muistikonferenssi, kehitysvammaisuus, muistisairaus, tiedä, tunnista