Muistikka blogi

MUISTIKKA- hankkeen tulokset

Maanantai 10.12.2018 klo 11:02 - Maria Eriksson


MUISTIYSTAVALLINEN_KOTI2.jpgMUISTIKKA- hankkeen 2016-2018 työ alkaa olemaan päätöksessään. Paljon on ehditty tehdä teeman muistisairaus ja kehitysvammaisuus äärellä tämän kahden ja puolen vuoden aikana, mutta paljon jäi vielä tekemättä. Työ jatkuu vaikkakin eri tavalla ja siihen tarvitsemme teidän apua.

MUISTIKKA-hanke on yhdessä yhteistyökumppaneittensa ja kohderyhmiensä kanssa kehittänyt muistiystävällistä ympäristöä kehitysvammaisten ihmisten palveluympäristössä.

Hankkeen tuotoksia varhaisen tunnistamisen työkaluja ja tietoa ja tukea muistisairauksista kehitysvammaisten henkilöiden erityispiirteineen on pyritty levittämään ja juurruttamaan mahdollisimman laajasti, ei pelkästään hanke alueella vaan valtakunnallisesti. Vastaavia työkaluja ei Suomessa ole aiemmin ollut laajasti käytössä.

Muistisairaus on etenevä sairaus, siihen ei ole parantavaa hoitoa mutta paljon on tehtävissä oikea-aikaisen sopivan hoidon, niin lääke kuin lääkkeettömän avulla. Hankeen tavoittelemat vaikutukset heijastuvat nyt ja tulevaisuudessa kehitysvammaisten lähi-ihmisten, ohjaajien ja hoitajien tekemän hoidon- ja hoivatyön kehittyneen laadun välityksellä tärkeimpään muutokseen eli kehitysvammaisen henkilön parempaan elämänlaatuun muistisairauden kohdatessa.

Tavoitteiden saavuttaminen helpottui muun muassa koska;

-Aika oli palautteiden mukaan oikea, kehitysvammaisten ikääntymisen ja

muistisairauksien mukana tuomien haasteiden vuoksi.

- Hanke hyödynsi mahdollisimman moniammatillisuutta, niin hankeen sisällä

kuin yhteistyöfoorumeissa. Pyrittiin niin kehitysvamma- kuin muistiasiantuntijat

pitämään hankkeen kehitystyössä yhtä vahvasti mukana.

-Hanke oli aktiivisesti heti toiminnan alusta alkaen yhteydessä ja loi yhteyksiä

aiheen asiantuntijoihin ja toimijoihin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

 

Muistisairauden tunnistaminen ja siihen liittyvä hoiva ja hoito vaatii moniammatillisen osaamisen

Kun huoli kehitysvammaisen muistista ts. toimintakyvystä herää on tärkeää, ettei hänen lähi- ihmisensä hoitaja tai läheinen jää yksin. Maamme terveydenhuollossa on valtavan hyvää muistisairauden tunnistamisen ja hoitoon liittyvää tutkimusta ja osaamista. Esimerkiksi muistihoitajien tekemä työ ja tuki muistisairaille ja heidän läheisilleen on arvokasta, tämä palvelu on jatkossa oltava yhtä lailla kehitysvammaisten henkilöiden saatavilla. Jos tietoa asiasta ei vielä ole riittävästi, sitä on hankittava, koska nyt sitä on tarjolla. MUISTIKKA – hankkeen ja muidenkin asian ympärillä työskennelleiden kuten Tom- hankkeen – Tietoa omaisille ja kehitysvammaisille muistisairaudesta- tekemän työn tulosten hyödyntäminen on jokaisen tietoa tarvitsevan oikeus jopa velvollisuus.

HAASTE kaikille kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskenteleville

MUISTIKKA -hanke valitettavasti päättyy nyt mutta työn teeman ympärillä on jatkuttava. Haastamme teidät kaikki yhdessä kanssamme juurruttamaan ja levittämään hankkeen tuotoksia ja luomaan tulevaisuudessakin muistiystävällistä ympäristöä yhdessä kehitysvammaisten asiakkaidemme kanssa. Muistisairauden hoitaminen ei ole kallista mutta hoitamatta jättäminen on, siksi tieto ja tuki sairaudesta on varmistettava.

Myös aiheeseen liittyvää tutkimusta on syytä lisätä. 

Avainsanat: muistisairaus, kehitysvammaisuus, varhainen tunnistaminen, hoiva, hoito, tulokset, haaste


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini