Muistikka blogi

Yhteistyö kehitysvamma asiantuntijoiden ja terveydenhuollon toimijoiden välillä on tarpeen

Keskiviikko 13.6.2018 klo 15:03 - maria eriksson


MUISTIKKA-hanke korostaa muistisairaan kehitysvammaisen sairauden tunnistamiseen ja siihen liittyvään oikea-aikaiseen sopivaan hoivaan tarvittavaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä.  Tämän hetkisessä hajaantuneessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä palvelujen koordinointivastuu on usein omaisella tai muulla lähiverkostolla kuten lähityöntekijöillä. (TEPA-projekti) MUISTIKKA-hankkeen kokemusten mukaan, tämä asia on erittäin totta myös muistisairaiden kehitysvammaisten kohdalla.

Päättyneessä TEPA-projektissa kehitettiin ja edistettiin kehitysvammaisen henkilön asemaa ja oikeuksia perusterveydenhuollossa. Tekstissä luetellaan hankkeen luomat terveyskeskusten ja kehitysvammahuollon yhteistyön tavoitteet:

  • Mahdollisen terveysongelman havaitseminen varhaisessa vaiheessa
  • Saattajan rooli yhteyshenkilönä vahvistaminen
  • Tiedon kerääminen ja tiivistäminen tarvetta vastaavalla tavalla
  • Suunnitelmallinen työskentely: kotihoito-ohjeet ja jatkotutkimukset
  • Pääsy tarvittaviin kehitysvamma- ja terveyspalveluihin sujuvoituu

(TEPA -projekti, Savon vammaisasuntosäätiö. 2012-2016.)

Hanke vastaa TEPA- projektin tavoitteisiin omalla toiminnallaan, tavoitteet ovat MUISTIKKA-hankkeen toivottujen vaikutusten mukaisia, jotta muistisairaiden kehitysvammaisten hoitopolku toteutuisi tasavertaisesti.

ü  Muistisairauden varhainen tunnistaminen on parasta muistisairauden hoitoa.

ü  Kehitysvammainen henkilö tarvitsee usein tuekseen lähi-ihmisen, läheisen tai henkilöstön edustajan, ilmaisemaan tarpeitaan. Muistisairaus lisää tätä tuen tarvetta.

ü  Hankkeen varhaisen tunnistamisen väline MUISTIKKA-seurantaväline on tiivistetty, oireita keräävä työkalu. Se on ns. pääsylippu tarkempiin terveydenhuollon tutkimuksiin (Sundin Markus. 2017)

ü  Muistihoitajien asiantuntijuus myös sairastuneen kehitysvammaisen hyväksi

ü   MUISTIKKA-hankkeen päämäärä: pääsy tarvittaviin kehitysvamma – ja terveyspalveluihin sujuvoituu. Kehitysvammaisen muistisairaus tunnistetaan ja hän saa siihen oikea-aikaisen sopivan hoivan ja hoidon

TEPA -hanke loi loistavaa pohjaa parantaakseen kehitysvammaisen asiakkaan asemaa terveydenhuollossa. MUISTIKKA -hanke jatkaa osaltaan tätä työtä tavoitteenaan, että muistisairailla kehitysvammaisilla ja heidän lähi-ihmisillään, läheisillä tai henkilöstöllä, olisi samat palvelut ja asiantuntijuus käytettävissä kuin valtaväestöllä. Etenkin muistihoitajien asiantuntijuutta ei ole kehitysvammapuolella osattu hyödyntää, ei ainakaan täällä Pohjois-Savossa. Myös muistihoitajien tietoisuus kehitetyistä työvälinestä (varhaisen tunnistamisen välineet), hyvistä käytänteistä ja kehitysvammaisten erityispiirteistä vaatii vahvistusta. (MUISTIKKA – hankkeen kartoitus syksy-16)

Perusterveydenhuolto toimii tulevaisuudessa entistä vahvemmin kehitysvammaisen henkilön palvelu ja -ja kuntoutustarpeiden määrittäjänä. (TEPA- projekti. Käsikirja palveluohjaukseen. 2017.)

Kirjoituksen lainaukset TEPA-projekti löytyy 

http://www.savas.fi/userfiles/file/projektit/TEPA_Loppuraportti_2017.pdf

Avainsanat: kehitysvammaisuus, muistisairaudet, hoitopolku, yhteistyö


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini