Muistikka blogi

Muistisairauden varhainen tunnistaminen - Onko välineillä väliä?

Perjantai 13.4.2018 klo 10:25 - maria eriksson


Muistisairauden tunnistamiseen kehitysvammaisen henkilön kohdalla ei ole ollut aiemmin työkaluja Suomessa, ainakaan laajasti levinneenä. Nyt MUISTIKKA- hankkeen ja sen yhteistyötahojen kautta on työkalut saatu. Hanke on kehittänyt lähdemateriaalien avulla kehitysvammaisten muistiongelmien varhaiseen tunnistamiseen MUISTIKKA-seurantavälineen sekä suomennuttanut NTG-EDSD seulontavälineen. On niiden käyttöönottamisen, levittämisen ja juurruttamisen aika.

Nämä välineet eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä ja tarpeen mukaan valittavia.  Toinen sisältää laajat taustatiedot henkilön terveydentilasta ja toinen on ns. pelkistetympi työkalu. Pääasia kuitenkin on, että muistisairauden varhaiseen tunnistamiseen on työkaluja. Nämä välineet eivät ole diagnostisia, mutta toivottavasti ne ovat merkittävä apu lääkärin tekemässä sairauden määrityksessä. Myöhemmin, jos oireet tunnistetaan ja sairaus määritellään muistisairaudeksi, MUISTIKKA-  väline käy myös työkaluksi sairauden seurantaan.

Eikö kaikenlaisia mittareita, arviointeja ja testejä ole jo ennestään liikaa? Tarvitaanko, erillistä varhaisen tunnistamisen, seurannan työkalua? Ei tarvita, jos lähi-ihmisellä, henkilöstöllä tai läheisellä on tarvittava tieto muistisairauden oireista ja toimintakyvyn muutokset dokumentoidaan säännöllisesti sekä kirjattu tieto on helppo koota yhteen. Näin ollen erillinen varhaisen tunnistamisen väline ei ole välttämätön. Mutta kun ”huoli herää” väitämme, että tietoa keräävä, erityisesti muistisairauden oireita keräävä väline, on kuitenkin erinomainen työkalu. Havainnot, oireet tai muu asiaan liittyvä löytyy samasta ”paikasta” yhdeltä paperilta (myöhemmin myös digitaalisena versiona, sähköisesti). Lähihenkilön on yksinkertaista ottaa kerätty tieto mukaan, kun tarvittavia jatkoselvityksiä lähdetään terveydenhuollossa tekemään. Valmiit tiedot muutoksista toimintakyvyssä antavat terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden aloittaa heti lisätutkimukset ja mahdolliset tarvittavat toimenpiteet diagnoosin varmistamiseksi.

Varhaisen tunnistamisen MUISTIKKA-seurantaväline saa vielä viimeistellyn ulkonäön tämän kevään aikana. Samalla työkalu saadaan tulostettavan välineen lisäksi myös sähköiseen, digitaaliseen muotoon. Hankkeen yhteistyökumppanimme Savon vammaisasuntosäätiön kanssa on alustavasti sovittu, että väline liitetään heidän käytössään olevaan DomaCare asiakastietojärjestelmään.  

Toiminta-alue Pohjois-Savo on toiminut hankeen pilotti alueena, mutta tarvittaessa tietoa jaetaan ympäri Suomen, tuen ja tiedon tarpeet ovat yhtenäiset koko maassa. MUISTIKKA-hanke päätti jo hankkeen alku taipaleella, että sen työ on pitkälti perustuttava yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Niinpä tiedon ja välineiden juurruttaminen eri toimijoiden tilaisuuksissa ympäri Suomea on yksi juurruttamisen keino. Vuoden 2018 aikana hankeen tarkoitus on järjestää omia seminaari tapahtumia aiheesta toiminta-alueellaan Pohjois-Savossa.

Avainsanat: muistisairaus, kehitysvammaisuus, varhainen tunnistaminen, MUISTIKKA- seurantaväline, NTG-EDSD -seulontaväline


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini