Tervetuloa MUISTIKKA-hankkeen sivustolle!

Anna palautetta nettisivustostamme ja/tai vinkkejä sivuston sisällön julkaisuihin.

Ota yhteyttä: Pohjois-Savon Muisti ry:n yhteystiedot tai lomakkeella ota yhteyttä.

(Punaisen tekstin kohdalta pääset aina asianomaiseen tiedostoon)

LUE JA KATSO UUTISET

Uusin UUTISKIRJEIDEN koonti 2016-2018.

MUISTIKKA-seurantavälineen esittelyvideo.Blogi tekstiin.
Lue Marian blogi tekstejä ajankohtaisista asioista.

MUISTIKKA-seurantaväline /
MUISTIKKA-uppföljningsverktyg

S e u r a n t a v ä l i n e ja o p a s, varhaisen tunnistamisen sivuille (tästä)

U p p f ö l j n i n g s v e r k t y g och guide,

för tidig identifiering av sidor (här)


NTG-EDSD seulontaväline ja käsikirja, varhaisen tunnistamisen sivuille (tästä).


Muistikka-hanke loppuseminaarit pidettiin kahdella paikkakunnalla Iisalmessa 31.10. ja Kuopiossa 1.11.

SUURI KIITOS SEMINAAREIHIN OSALLISTUJILLE:


Lue kooste seminaareista.

MUISTIKKA-koti

Muistikka koti sisältää jo lähes kaikki tarvittavat muistiystävällisen kodin elementit. Muistikka hankkeen tavoitteiden, varhaisen tunnistamisen mallin, oikea-aikaisen ja sopivan hoidon, vertaistoiminnan ja -ryhmä tukimallien avulla Muistiystävällinen koti on valmis.

MUISTIKKA-hankkeen tavoitteena on toimintamallien kehittäminen ikääntyvien kehitysvammaisten henkilöiden muistisairauksien varhaiseen tunnistamiseen ja tukeen.

Hankkeessa pilotoidaan järjestölähtöistä tukitoimintaa sekä tuotetaan infomateriaalia sekä työkaluja muistioireiden tunnistamiseen ja seuraamiseen arjessa.

Kehitetyt toimintamallit juurrutetaan kehitysvammaistenhenkilöiden saataville, osaksi muistiyhdistysten ja muistiluotsikeskusten työtä alueellisesti ja hyvinä käytäntöinä valtakunnallisesti.

MUISTIKKA- hankkeen Esite

UUTISKIRJEET

Seuraalle sivulle Lukijalle . . .


Uutiset

KOONTI, Uustiskirjeet 2016-2018 (31.01.2019)
Olemme koonneet tärkeimmät palat Uutiskirjeistämme 2016-2018 Muistikka hankkeen toiminnan ajalta. Lue Uutiskirjeiden, koonti 2016-2018

21.12.2018  Uutiskirje 3 / 2018
14.06.2018  Uutiskirje 2 / 2018
05.06.2018  Muistin tähäre-työkirja TOM-hankkeelta